Zegel Stichting Van Den Akkerfonds
CultuurMaatschappelijk belangSport

Bestuur

Medio 2023 heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden bij de stichting Van den Akkerfonds. Na jarenlange trouwe dienst is Nelie Gerritsen als secretaris afgetreden en Harry van der Voet als penningmeester. Gelijktijdig zijn Margo van Eijnsbergen en Gijs van der Voet geïnstalleerd als secretaris en penningmeester. Peter Visser blijft voorzitter.

Bestuur Stichting Van Den Akkerfonds