Zegel Stichting Van Den Akkerfonds
CultuurMaatschappelijk belangSport

Gesubsidieerde projecten

Van 2005 tot en met 2009

Hof van Stein

Beeld van Erasmus gemaakt door beeldhouwer Dick Aerts voor in het Atrium.

Stichting Zuid-Hollands Landschap

Bijdrage aan restauratie van Boezemmolen nr. 6. De molen werd door Zuid-Hollands Landschap aangekocht, gerestaureerd en weer voorzien van wieken.

Amaliahof Haastrecht

Bijdrage voor de aanschaf van diverse gezelschapsspellen voor in het Atrium.

Haastrechtse Kring

Bijdrage voor huur van een vleugel ten behoeve klassiek concert in de Hervormde Kerk